Ana Sayfa > Alan Adı İşlemleri Benzersiz bir alan adına sahip olmak için geç kalmayını , markanızı hemen oluşturun.

Alan Adı İşlemleri
Yeni bir alan adı satın alabilir, yenileyebilir veya tarafımıza transfer edebilirsiniz. Üst alandan sorgulama yapabilir, alan adının satın almaya müsait olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Alan Adı & Fiyat Listesi bolümündeki ücretler yıllık fiyatlarımız olup, yeni alımda, yenilemede ve transferde geçerlidir. Transfer edilen alan adları, bitiş tarihinin üstüne 1 yıl eklenmek şeklinde transfer olmuş olur.

Tüm alan adlarımızda, kimlik saklama özelliği, isim sunucusu (NS) tanımlama özelliği ve alan adı kilit özelliği ücretsiz olarak verilmektedir. .US, .IN, .TEL alan adlarında kimlik gizleme özelliği bulunmamaktadır. .MOBI alan adı için yapılacak site WAP destekli olmalıdır.

UzantıKayıtTransferYenileme
.com89,99 ₺ 59,99 ₺89,99 ₺89,99 ₺
.net91,99 ₺ 89,99 ₺89,99 ₺91,99 ₺
.org89,99 ₺89,99 ₺89,99 ₺
.biz69,99 ₺ 39,99 ₺39,99 ₺69,99 ₺
.info69,99 ₺ 39,99 ₺39,99 ₺69,99 ₺
.com.tr 59,99 ₺ 29,99 ₺29,99 ₺59,99 ₺
.net.tr 34,99 ₺34,99 ₺34,99 ₺
.xyz29,99 ₺ 19,99 ₺19,99 ₺29,99 ₺
.pw9,99 ₺9,99 ₺64,99 ₺
.me149,99 ₺149,99 ₺149,99 ₺
.mobi64,99 ₺ 39,99 ₺39,99 ₺64,99 ₺
.name74,99 ₺74,99 ₺74,99 ₺
.tv199,99 ₺199,99 ₺199,99 ₺
.us89,99 ₺89,99 ₺89,99 ₺
.tel69,99 ₺69,99 ₺69,99 ₺
.in59,99 ₺59,99 ₺59,99 ₺
.pro30,00 ₺ 25,00 ₺25,00 ₺30,00 ₺
.biz.tr 29,99 ₺29,99 ₺29,99 ₺
.org.tr 44,99 ₺44,99 ₺44,99 ₺
.info.tr29,99 ₺29,99 ₺29,99 ₺
.tv.tr29,99 ₺29,99 ₺29,99 ₺
.web.tr29,99 ₺29,99 ₺29,99 ₺
.gen.tr29,99 ₺29,99 ₺29,99 ₺
.name.tr29,99 ₺29,99 ₺29,99 ₺
.tel.tr299,99 ₺299,99 ₺299,99 ₺
.bbs.tr19,99 ₺19,99 ₺19,99 ₺
.mobik12.tr9,99 ₺9,99 ₺9,99 ₺

.com.tr için gerekli belgeler

Aşağıda yer alan resmi belgelerden faaliyet alanınıza uygun olanlardan sadece bir tanesini göndermeniz yeterli olacaktır.

Ad-soyad.com.tr için, kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan alan adının birebir uyuşmaması ya da Mernis sistemine bağlanırken teknik bir problem oluşması halinde, T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi,

Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi,

 • Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı,

 • Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi",

 • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi",

İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için, başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,

Vakıf, dernek ya da odalar için, "Dernek Tüzüğü", "Vakıf Senedi" ya da "Kuruluş Kanunu",

Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi",

Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",

Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",

Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi"

Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış kayıt tescil belgesi,

Sanatçılar için, bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,

Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",

İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi",

Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,

Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,

Dergi ve gazeteler için, "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi",

Süresiz yayınlar için, yayının aslı,

İlaç isimleri için, "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",

Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.

Gemiler için, "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"

Fuarlar için, Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"

Özel numaralar için, Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi"

.net.tr için gerekli belgeler

Aşağıda yer alan belgelerden, faaliyet alanınıza uygun olan bir tanesinin tarafımıza iletilmesi yeterli olacaktır.

 • Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınmış "İSS (İnternet Servis Sağlayıcı) Genel İzin Belgesi" (Telekomünikasyon Lisansı),

 • Web tabanlı çalışan tüm kişi ya da kuruluşlar için, başvuran kişi ya da kuruluş tarafından başvurunun ayrıntılarını içeren (var olan .com ya da .net uzantılı web sayfalarının adresleri vb.) bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte),

 • İnternet hizmeti vereceğini beyan ederek "net.tr" uzantısı için başvuran kişi ya da kuruluşlar için, başvurunun ayrıntılarını içeren ve yapılacağı taahhüt edilen web sayfanın yapılmadığının tespiti durumunda, ilgili alan adının silineceğinin kabul edildiğini belirten bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte).

.org.tr için gerekli belgeler

 • Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı başvurularında, başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfasının- ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne iletilmesi gerekmektedir.

 • Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumların ise ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.

.k12.tr için gerekli belgeler

 • Alan adı talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin, ya da Alan Adı Tahsis Formu'nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

 • Alan adı talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Kurum Açma İzin Belgesi ile ilgili belediyeye başvurularak temin edilen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nın ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

.bel.tr için gerekli belgeler

 • Alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesinin ya da

 • "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

.av.tr için gerekli belgeler

 • ".av.tr" alt alan adının tahsisi ile ilgili olarak, TBB'nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 grup döküman hazırlanmış ve bu dökümanlar http://www.barobirlik.org.tr/avtr/ adresinde kullanıcılara sunulmustur.

 • ".av.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için; tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, Türkiye Barolar Birliği (TBB) web sitesinde yer alan online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu işlemi takiben, yapılan alan adı başvurusu, TBB Bilişim Koordinatörlüğü'nce "av.tr Alan Adı Tahsis Kuralları" çerçevesinde denetlenecek, kurallara uygunsa TBB tarafından onay verilecektir. Başvurusu bulunan alan adı, TBB'ginden gönderilecek olan onayı takiben tahsis edilecektir.

.dr.tr için gerekli belgeler

 • Bu alan adının tahsisi için, TTB'nce talep edilen bazı dökümanların TTB'ne sunulması gerekmektedir. İlgili dökümanlar http://www.ttb.org.tr/drtr adresinde kullanıcılara sunulmuştur. Başvurusu bulunan alan adları TTB tarafından ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilir.

 • Alan adı tahsisinde "önce gelen alır" prensibi geçerlidir.

Belgeli alan adları için önemli bilgi !

".tr" uzantılı alan adı başvuruları sırasında, tarafımıza iletilmesi gereken form, dilekçe, ticari belge, nüfus cüzdanı vb. belgelerin faks aracılığı ile iletilmesi durumunda, belgelerin üzerine ilgili alan adının okunaklı bir şekilde yazılması gerekmektedir.

Lütfen tarafımıza ileteceğiniz belgelerin üzerine alan adınızı ve -varsa- takip numaranızı not ediniz. Aksi takdirde, alan adları ile ilgili yanlış işlem yapılabilir, belgeleriniz, zamanında işleme alınamayabilir.

İptal Süreci
Alan adı süresi sona erdiğinde, alan adı otomatik olarak iptal sürecine girer. İptal süresince alan adı hizmeti kullanılamamaktadır. O alan adına bağlı web, email vb. hizmetleri çalışmaz hale gelecektir. İptal süreci genellikle 30 gündür. Alan adı iptal sürecindeyken alan adınızı geri almak isterseniz yenilemeyi hemen ödeme yaparak gerçekleştirebilirsiniz.

Silinme Süreci
İptal süresi sona erdikten sonra alan adı silinme sürecine girer. Silinme süreci genellikle 30 gündür. Silinme sürecindeyken alan adınızı geri almak istiyorsanız, bu hizmetin bedeli 150 $'dır.

Ödeme
Kredi Kartı veya Paypal'le ödeme yaptığınız taktirde sistemimiz otomatik olarak alan adınızı alacak, size 1-2 dakika içerisinde email ile bilgisini gönderecektir. Havale / EFT / Posta Çeki Havalesi gibi ödemelerde alan adının alınabilmesi için, Müşteri Panelinize bağlanarak ödeme bildirimde bulunmanız gerekmektedir.

TR alan adları ile ilgili notlar
* ile işaretli alan adları için bazı belgelerin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. İstenilen belgelerin listesini buradan edinebilirsiniz. İşaretsiz olan alan adları herhangi bir belgeye gerek kalmadan tescil edilebilmektedir.

Türkiye Lokasyon Sunucular

Türkiye’nin en iyi altyapısına sahip Ontek’e sitenizi taşıyın, ileri teknoloji altyapımız sayesinde sitenizin hız sınırlarını aşın…

En iyi Network Altyapısı

Teknolojiyi takip ediyoruz. Alt yapımızı bu doğrultuda sürekli güncelliyoruz. Müşterilerimize en iyi hizmeti vermek için canla başla çalışıyoruz.

Destek Gerekirse Hep Yanınızdayız

Firmamız, haber sitelerinden, blog sitelerine kadar, e-ticaret sitelerinden, birçok farklı içerik sitesine kadar aklınıza gelebilecek her kategoride hizmet vermektedir.

Sitenizi Ücretsiz Taşıyoruz

Bir web sitesini bir sunucudan başka bir sunucuya taşımak kullanıcılar için çok zahmetli ve sıkıntılı bir iştir.